Psst... nu al waanzinnige kortingen tot 50%! Shop hier

Psst... nu al waanzinnige kortingen tot 50%! Shop hier

Algemene voorwaarden

JBC Webshop - Algemene Voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De JBC webshop www.jbc.com/nl wordt uitgebaat door JBC BV gevestigd te 6229 ES Maastricht (Nederland), Robert Schumandomein 2, KVK 63164930, BTW NL855120113B01 - (hierna: "JBC", “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van JBC en van de gebruikers van de JBC webshop www.jbc.com/nl (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. De Algemene Voorwaarden zijn aldus van toepassing op elk aanbod van JBC tegenover de Klant, alsook op elke bestelling die door de Klant geplaatst wordt en elke overeenkomst die tussen JBC en de Klant dienvolgens wordt gesloten. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. U kan deze Algemene Voorwaarden consulteren op onze website. Indien u deze Algemene Voorwaarden per post of per e-mail wenst te ontvangen, dan kan u daarenboven contact nemen met onze klantendienst. Het plaatsen van enige bestelling door de Klant houdt onherroepelijk de onvoorwaardelijke toestemming in met deze Algemene Voorwaarden en met het Privacybeleid, zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke rechten van de Klant. Indien u de Algemene Voorwaarden en/of het Privacybeleid afwijst, kunt u geen bestelling plaatsen. Uitsluitend onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en JBC. Andere voorwaarden gelden alleen wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

JBC kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, gelden de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. U kan JBC ten allen tijde bereiken via het e-mailadres  mode.nl@jbc.be of via het postadres Robert Schumandomein 2, 6629 ES Maastricht, Nederland. U kan JBC tevens telefonisch bereiken op het nummer 0800 024 9997.

1.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling(en) in de bestelling of de overeenkomst met de Klant en deze Algemene Voorwaarden, primeren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingenen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Totstandkoming van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten in de JBC webshop www.jbc.com/nl is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Geen van de aanbiedingen op de website van JBC verbinden JBC op enigerlei wijze ten aanzien van de Koper, en de aanbiedingen zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld. Eventuele vergissingen of verschrijvingen in het aanbod verbinden de Koper niet.

Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent de afmetingen, kleuren, vormen, gewichten, enz. van de producten die JBC te koop aanbiedt op haar website, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, met uitzondering van het recht tot annulatie van de Koper binnen de 14 dagen na levering van zijn aankoop, dan wel het retourrecht, zoals dit in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald.

De Koper bevestigt ouder te zijn dan 18 jaar en zijn woonplaats in Nederlands te hebben. De Koper is ten opzichte van JBC volledig aansprakelijk voor de juistheid van de vermelding van zijn persoonsgegevens alsook zijn betalingsgegevens bij het plaatsen van enige bestelling op de website van JBC.

JBC mag er verder ook op vertrouwen dat de gegevens die hij van de koper ontvangt met betrekking tot de bestelling, zowel voor wat betreft de hoeveelheden als wat betreft de inhoud, de correcte gegevens zijn. De Koper heeft hiervan immers op afdoende wijze kennis kunnen nemen op de website.

2.2. De bestelprocedure in de JBC webshop www.jbc.com/nl bestaat uit de volgende stappen:

·         U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkelwagen" in een elektronisch winkelwagentje verzamelen. Vanuit de winkelwagen gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.

·         Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de JBC webshop www.jbc.com/nl dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door middel van registratie van uw contactgegevens. Bent u wel al gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.

·         Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling laten bezorgen in een Pickup parcelshop of kiezen voor een thuislevering via DPD. De levering is gratis, u betaalt geen verzendkosten.

·         Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, vult u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te accepteren. Via de optie “Bestel en betaal veilig” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 4). Voordat u voor de optie “Bestel en betaal veilig” heeft gekozen, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op elk ogenblik wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, zodra u alle - voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens - heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Als u de procedure volledig doorlopen heeft, kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u onder uw persoonlijke account in “Mijn JBC”.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging is alleen een bewijs dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen acceptatie van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons geaccepteerd doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

 

2.3. JBC heeft het recht om bestellingen te weigeren onder meer:

 

•         bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);

•         bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de JBC webshop www.jbc.com/nl;

•         bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;

•         bij overmacht;

•         wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen.

 

3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand. Wij garanderen terugbetaling van de niet-beschikbare producten binnen een termijn van 30 dagen na verwerking van de bestelling.

 

4. Prijs en betalingsvoorwaarden:

4.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. JBC behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de JBC webshop www.jbc.com/nl zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen van de producten vermeld op onze website zijn inclusief BTW, en inclusief eventuele andere belastingen, maar exclusief leveringskosten en andere bijkomende kosten, welke steeds voorafgaandelijk aan uw bestelling aan u ter kennis zullen worden gebracht.  

4.2. De levering van een bestelling op www.jbc.com/nl is gratis, zowel voor een thuislevering als voor een levering in een Pickup parcelshop. U betaalt dus geen verzendkosten (zie punt 5).

4.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de JBC webshop www.jbc.com/nl zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Betaling van uw bestelling is mogelijk via MasterCard, Visa, iDEAL, Maestro en PayPal. De betaling van de producten dient te gebeuren bij de plaatsing van de bestelling.

Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens wordt u daarom doorgestuurd naar de module van onze betalingsprovider Ingenico. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer informatie). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

 

5. Levering:

5.1. Producten worden alleen geleverd in de landen waarvoor de JBC webshop www.jbc.com/nl de levering toestaat, nl. Nederland.

5.2. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: thuislevering of levering in een Pickup parcelshop.

De levering van uw bestelling is gratis. U betaalt geen verzendkosten voor een thuislevering of een levering in een Pickup parcelshop voor uw bestelling.

5.3. Levering van uw bestelling gebeurt door verzending vanuit JBC naar de door u in uw bestelling aangegeven plaats van levering. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.

5.4. Afhankelijk van de door u gekozen leveringswijze wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn. U kunt de status van uw bestelling volgen via uw account: “Mijn JBC”. Aarzel ook niet om onze klantendienst te contacteren, die u met veel plezier verdere toelichting zal geven bij de status van uw bestelling. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

5.5. De door JBC opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen voor de producten in de elektronische bevestiging van de bestelling zijn louter indicatief. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen.

6. Annulering:

Totdat wij de verwerking van uw bestelling in gang hebben gezet, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze herroepen of terugsturen (zie punt 7 i.v.m. retourbeleid en punt 8 i.v.m. het retourbeleid).

 

7. Herroepingsrecht:

7.1. U heeft het recht (art. VI.47 van het Wetboek van Economisch recht) om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering van uw bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U kan de overeenkomst herroepen zonder dat u gehouden bent tot betaling van een boete of zonder dat u deze herroeping verder dient te motiveren. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken (zie punt 7.7), maar bent hiertoe niet verplicht.

7.2. Om de herroepingstermijn van 14 dagen na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht aan JBC te verzenden voordat de herroepinsgtermijn is verstreken.

U kan deze mededeling verzenden per post (Nederland, 6229 ES Maastricht, Robert Schumandomein 2) of per e-mail (mode.nl@jbc.com).

7.3. Direct en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis worden gesteld, zullen wij de betaalde prijs (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden gratis standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.4. U dient het product direct en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, terug te zenden via een Pickup parcelshop naar keuze. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden voor onze rekening nemen.

7.5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten uitsluitend in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn. indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt JBC zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele prijskaartjes, labels en verpakking worden teruggestuurd.

Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezondenom hygiënische redenen (bijvoorbeeld ondergoed en badkleding).

7.6. U bent bij de herroeping van de overeenkomst, op basis van artikel VI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht, aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die u door JBC werden toegezonden, indien deze waardevermindering het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7.7. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan JBC B.V.
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht (Nederland)

(*) per e-mail: mode.nljbc.com / per post
“Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum" (*)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

8. Retourbeleid:

8.1. Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 11) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst terugsturen.

Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

U kunt producten retour zenden via DPD. Verpak de artikelen in de originele verpakking, plak het retourlabel dat u vindt op het retourdocument over het oude verzendlabel en breng uw retourzending naar een Pickup parcelshop. Vul hierbij het retourdocument in.

De prijs van de geretourneerde producten wordt terugbetaald. Uitverkoopartikelen kunnen niet geretourneerd worden.

De retour via een Pickup parcelshop is gratis als u de daarvoor bestemde retoursticker gebruikt die bij levering werd verstrekt. Gebruikt u deze retoursticker niet, dan betaalt u de verzendkosten. Wij zullen u binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen.

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

 

8.2. Artikel 8.1. geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

 

9. Risico

Het verzenden van de producten gebeurt op risico van JBC. Vanaf het moment van levering en/of afhaling, staat u in voor de producten en draagt u bijgevolg het risico.

Van zodra u instaat voor het risico, en dus vanaf het moment van levering, kan JBC onder geen enkel beding nog aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of vernieling van de producten.

 

10. Garantie:

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke waarborg van conformiteit van de producten (art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Elk gebrek in het product dient binnen twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

10.2. In de volgende gevallen maakt u geen aanspraak op enige garantie:

·         bij normale slijtage van het product;

·         bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd;

·         bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies;

·         bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;

·         indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door JBC aangewezen derde;

·         bij commercieel gebruik;

·         indien de originele bestelbon of het retourdocument van het product niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is.

 

11. Aansprakelijkheid:

11.1. Gebruik van de JBC webshop www.jbc.com/nl:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

JBC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal JBC de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. JBC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat bij gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site (via onze contactpagina).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt. JBC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke afwijkingen. Ook is JBC niet aansprakelijk voor gebreken in de producten die het gevolg zijn van gebruik van de producten door de Klant.

JBC is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. JBC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. JBC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar niet rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. JBC verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

11.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van JBC:

JBC is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van JBC is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake conformiteit van producten, is JBC niet aansprakelijk voor enige gebreken in de producten veroorzaakt door abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Klant of enige derde. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van JBC ten aanzien van de Klant beperkt tot de prijs (incl. BTW) van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de Klant. Behoudens geldig tegenbewijs geleverd door de Klant alsook behoudens enige wettelijke waarborgen in dat verband, geldt deze aansprakelijkheidsbeperking ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door JBC of een aangestelde van JBC, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en zelfs in geval van zware fout van JBC en bovendien in geval van zware fout van haar aangestelden.  

12. Overmacht

JBC is niet aansprakelijk tegenover de Klant voor enig verlies of schade welke zou geleden worden door de Klant en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover JBC redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot elektronisch inbraak onder welke vorm ook, staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, mechanische defecten, software van derden, moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden, materialen of transport te bekomen, stakingen of vertragingen bij een leverancier van JBC of leveringsweigering door een leverancier van JBC, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (m.i.v. faling van elektriciteit, telecommunicatie of internet), ongeacht het feit of deze omstandigheden in kwestie door JBC hadden kunnen worden voorzien of voorkomen.

13. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

13.1. Wij hebben de JBC webshop www.jbc.com/nl ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de JBC webshop www.jbc.com/nl (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties, software, enz.) is eigendom van JBC of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door JBC.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

 

13.2. Alle in de webshop www.jbc.com/nl gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van JBC, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van JBC. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van eender welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

13.3. Gebruik van materiaal van de JBC webshop www.jbc.com/nl:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van JBC kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de webshop of de informatiecodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. In geen geval kan JBC aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van het gebruik van haar informatie door derden indien zij daartoe geen voorafgaandelijke toestemming heeft verleend.

 

14. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, is bevoegd. Als één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 

15. Overige bepalingen

Communicatie tussen JBC en de Klant kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of een deel van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, ongeldig wordt verklaard, dan zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de Overeenkomst of het resterend gedeelte van deze bepaling. JBC zal in dat geval het recht hebben om de ongeldig verklaarde bepaling, of de delen daarvan, te vervangen door nieuwe bepalingen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van JBC. Deze bepaling dient geïnterpreteerd te worden in het voordeel van JBC.

 

16. Privacy:

JBC erkent het belang van privacy. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacy”. Bij het gebruik van de JBC webshop www.jbc.com/nl aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de JBC webshop www.jbc.com/nl te bestellen, geeft de Klant concrete toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

17. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantenservice.

Per e-mail via mode.nl@jbc.com.

Of bel 0800 02 49 99 7 (elke dag van 9 tot 21 uur).

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2015.

Download onze algemene voorwaarden (pdf)

 

Family member - Algemene voorwaarden

Vind je het leuk om persoonlijke fashionupdates te ontvangen en altijd als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe acties? Dan nodigen we je graag uit om lid te worden van onze familie. Als Family Member profiteer je namelijk van alle voordelen en krijg je bovendien leuke verrassingen voor de kids. Meld je aan op JBC.com. Welkom bij de familie!

De gegevens die verbonden zijn aan het family membership zijn strikt persoonlijk en respecteren de privacy voorwaarden. Lees hier meer over in ons Privacybeleid.